Command & Conquer 3

Bouřkové kryty GDI
Publikováno: Pondělí, 07.01. 2008 - 11:39:36
Téma: TW-GDI-Rozvědka


Výňatek z balíčku opatření GDI v oblasti krizových postupů – protokol o bouřkových krytech

Bouřkové kryty GDI se nacházejí ve všech Modrých zónách a ve vybraných Žlutých operačních zónách. Obecně jsou v blízkosti hustě obydlených oblastí a vládních zařízení. První kryty byly vybudovány poté, co hustě obydlené oblasti zdecimovala iontová bouře, při níž tragicky zahynul slavný dr. Mobius a jeho špičkový pracovníci.

Kryty před iontovou bouří se obvykle nacházejí deset až třicet metrů pod zemí, nejméně však sedmdesát metrů od významného zdroje podzemní vody nebo tiberia. Součástí jejich konstrukce jsou 2,5 m silné betonové zdi vyztužené ocelí s integrovanými sonickými emitory, které brání růstu tiberia v blízkosti krytu. Součástí krytů jsou ubytovny, kavárny, zdravotnická zařízení, autoopravny, generátory elektřiny a další sonické emitory. Ve vysoce rizikových oblastech získaly některé kryty na kulturním významu jako společenská střediska, kde se konají sportovní, umělecké a hudební akce, a vysloužili si důvěrná přízviska jako např. Sektor 7, Modrásek či Líheň.

Poslední dobou budují soukromé organizace za nehorázné ceny menší kryty pro firmy a soukromé osoby. Jen zřídka jsou tyto soukromé kryty spojeny s oficiálními kryty GDI prostřednictvím podzemních tunelů. Soukromé osoby využívající kryty spojené s veřejnými kryty GDI jsou ze zákona povinny umožnit přístup komukoliv, kdo žádá o pomoc ve stavu nouze stupně C a výše.Tento článek si můžete přečíst na webu Command & Conquer 3
http://www.southeast.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.southeast.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=66