Command & Conquer 3

Kane - Můj nejzazší úpadek
Publikováno: Úterý, 23.09. 2008 - 17:40:24
Téma: KW-Rozvědka


Výňatek z osobních audiozáznamů proroka Kanea.

Bratři, zesnulí na mne jistě musejí pohlížet s opovržením. Po tisíci letech se jejich nejvyšší vize mého osudu naplnila. Já, Prorok, Mesiáš, jsem se stal nemohoucím, pouhou atrapou, selhal jsem, má samotná existence je výsměchem všemu, co považuji za pravé a skutečné.

Býval jsem prorokem, mesiášem pro tento svět – nyní jsem pouhým vězněm. Zatímco zde ležím, v pasti těchto hadiček, v této pokroucené, zohavené skořápce těla, bratrstvo NOD je trháno na kusy skrytými boji a kacířstvím těch, již se opovažují hovořit mým jménem. Copak se lze divit, že se mí následovníci rozprchli do všech světových stran?

Myslím, že nikoli.

Došlo to tedy až k tomu, že vše, zač jsem bojoval, vše, co jsem obětoval, je pouhý prach? To nemůže být pravda …

… Musím se uzdravit, musím přežít, musím se vyškrábat z této jámy…

A poté, pravdu dím, poté tento ubohý svět – a mi drazí zesnulé bratři – poznají můj hněj.

(zdroj cenzurován)Tento článek si můžete přečíst na webu Command & Conquer 3
http://www.southeast.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.southeast.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=216