Command & Conquer 3

Původ organizace ZOCOM
Publikováno: Pondělí, 22.09. 2008 - 19:18:16
Téma: KW-Rozvědka


Základní informace o divizi GDI ZOCOM určené k likvidaci tiberia

Když se po porážce bratrstva NOD pozornost GDI přesunula ke snížení množství tiberia a jeho následnému úplnému odstranění, bylo přirozené, že rada založila vojenskou sekci, která zajištění a provedení tohoto úkolu dostala nastarost – Velení pásmových operací neboli ZOCOM. Jejich poslání v dobách míru bylo trojí: zlepšit vojenské možnosti GDI v oblastech s vysokým tiberiovým zamořením, založit „oázy“ v těchto oblastech, kde by bylo možné zahájit rekultivaci, a dále chránit stávající rekultivační operace před jakýmikoliv útoky, ať už rozpoutanými teroristy nebo mutanty.Velení obdržela velmi schopná Elena Renteriová, medailemi ozdobená válečná hrdinka a jedna z prvních žen,která v rámci GDI dosáhla hodnosti generála. Vedle její pověsti chytré, nekompromisní bojové velitelky dopomohla k nadcházejícímu úkolu i její jedinečná výchova. Renteriová byla dcerou mexických rodičů a své dětství strávila v tiberiových pustinách střední Afriky, zatímco se její rodiče, oba vědečtí pracovníci GDI, pokoušeli pochopit a ovládnout tyto smrtící krystaly. Poté, co na vlastní kůži zažila ničivé účinky tiberia na lidskou populaci v těchto oblastech, se Renteriová rozhodla věnovat zbytek svého života jeho zničení, nejprve se soustředila na systematické a nelítostné rozprášení bratrstva NOD a poté prostřednictvím ZOCOMu na potlačení tiberia a rekultivační operace.

Málokdo by popíral, že služba v červeném pásmu je zřejmě nejnáročnější ze všech operací GDI. Většina vojáků nevydrží tak silné vystavení tiberiu déle než pár týdnů, aniž by riskovali vážné fyzické a psychické újmy. Jsou však jisté vyjímky – muži a ženy, pro něž je život a boj v téměř mimozemském prostředí vzrušujícím a stimulujícím zážitkem. Tito jedinci jsou obvykle rychle přiřazeni k ZOCOMu a málokdo z nich, pokud vůbec někdo, by byl šťastný kdekoli jinde.

Výňatek z autobiografie C. Eleny Renteriové „Můj život“Tento článek si můžete přečíst na webu Command & Conquer 3
http://www.southeast.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.southeast.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=191